Who are the MAS appointed representatives for Endow.us Pte Ltd?

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives:

  • CHIAM Sheng Shi (Zhan Shengxu): CSS300511912
  • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
  • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
  • LI Tuen Yi Joyce: LTY300123975
  • LYE Junxu: LJ-300112706
  • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
  • SO Sin Ting: SST100085524
  • TANG Ji Rui Henry : HTJ30051985
  • VAN Gregory: VGX30007824