Who are the MAS appointed representatives for Endow.us Pte Ltd?

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Financial Advisers Act:

 • CHIAM Sheng Shi (Zhan Shengxu): CSS300511912
 • CHUA Ee Chien: CEC300584428
 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LI Tuen Yi Joyce: LTY300123975
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • LYE Junxu: LJ-300112706
 • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • VAN Gregory: VGX30007824
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • SOO Jian Guan: SJG300643590
 • LIU Fangzhou: LFX300138630 
 • Zachary YOUNG Chuen: ZYC300647670
 • WONG Kalani Sien Loong Sean: WKS300073318
 • WONG Yi Chun: WYC300652730
 • GOH Jean Peng: GJP300659695
 • HLAING Yin Min Khin Axthelm: HYM300664186
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805
 • KWAN YuanLong, Ian: KYI300664404
 • LEE Wan Ling, Jamie: LWL300668191
 • TING Shi En, Nicholas: TSE300668180

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Securities and Futures Act:

 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • LIU Fangzhou: LFX300138630 
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276